Avís Legal

1. Dades del PSSI

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es presenten a continuació les dades identificatives d'aquest portal d'internet, que es posa a disposició dels usuaris pel següent titular/responsable:

 • PSSI: "SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA Y DISEÑO DE PAGINAS WEB, S.L.” (d'ara endavant “FINDTHATLEAD”).
 • NÚMERO DE CIF: B-67235960
 • Activitat del responsable: Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes d'informàtica. La fabricació, distribució, comercialització i/o venda de programari, aplicacions i/o programes informàtics de qualsevol tipus per a dispositius informàtics, telemàtics i/o de comunicació.
 • CNAE: 6201 - Activitats de programació informàtica
 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España.
 • Email de contacte: info@findthatlead.com
 • Pàgina Web: www.findthatlead.com
 • Data de Constitució: 27-6-2018
 • Dades Registre: Registre Mercantil de BARCELONA T 46462 F 67 S 8 H B 520784 I/A 1
 • Conforme a l'Art. 30 del RGPD 679/2016, existeix un Registre Intern d'Activitats de Tractament a disposició de l'Autoritat de Control.
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades Designat: dpo@findthatlead.com

INTRODUCCIÓ

FINDTHATLEAD® és una empresa que té com a objectiu contribuir a la millora global de les empreses i de l'economia, recolzant els emprenedors en la cerca dels seus millors clients o inversors. Per tant, el nostre objectiu és proporcionar a les parts interessades, a través del nostre domini www.findthatlead.com, una plataforma en línia que automatitza la tecnologia d'endevinar correus electrònics i afegeix informació social sobre els contactes. Mitjançant aquesta plataforma, FINDTHATLEAD ajuda els usuaris a trobar la informació necessària segons el seu perfil i interessos. Aquest lloc web ofereix informació sobre la Plataforma, les seves funcionalitats, la nostra empresa i els seus serveis de TI i productes de programari relacionats (d'ara endavant anomenats "Serveis" / "Productes"). A més, el nom de domini de propietat de FINDTHATLEAD és: www.findthatlead.com.

Per gaudir dels nostres serveis/funcionalitats de la nostra Plataforma, l'Usuari ha de ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contractar, llegir i entendre aquest Avís Legal, i complir i respectar les disposicions establertes per altres polítiques aplicables a la nostra plataforma, així com ser validat com a Usuari Registrat de la nostra plataforma.

FINDTHATLEAD informa que l'accés a aquest lloc web o l'ús de qualsevol de les funcionalitats de la Plataforma implica l'acceptació de tot el que es declara en aquest Avís Legal i en els Termes i Condicions existents. FINDTHATLEAD es reserva el dret de modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de cada Usuari llegir l'Avís Legal actual cada vegada que accedeixi a aquest lloc web. Si l'Usuari no està d'acord amb alguna de les condicions aquí establertes, haurà de s'abstingui d'utilitzar aquest lloc web.

A través del lloc web, FINDTHATLEAD ofereix als Usuaris accés a diversos continguts, proporciona informació sobre la nostra Plataforma, les seves funcionalitats, serveis i productes, i informació sobre l'empresa o altres empreses/col·laboradors/col·laboradors tecnològics de FINDTHATLEAD. L'accés al lloc web és lliure i gratuït. No obstant això, l'ús de determinats serveis pot requerir autenticació prèvia mitjançant la introducció d'un nom d'usuari i una contrasenya.

2. Propietat Intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, els logotips, les imatges dels nostres logotips, les infografies, les fotografies de la nostra empresa, els vídeos, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i el contingut recollits en aquest lloc web, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de FINDTHATLEAD, i no es permet la reproducció total o parcial i/o publicació del lloc web, el seu tractament informàtic, distribució, difusió, o modificació, transformació o descompilació, així com altres drets reconeguts legalment al seu propietari, sense l'autorització prèvia per escrit de FINDTHATLEAD. L'usuari només pot utilitzar el material present en aquest lloc web per a ús personal i privat, sent prohibit el seu ús per a fins comercials o en activitats il·legals. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per FINDTHATLEAD®.

FINDTHATLEAD vetllarà pel compliment de les condicions anteriors i per l'adequat ús dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. FINDTHATLEAD és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu lloc web, com ara menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web, o en qualsevol cas, disposa de l'autorització corresponent per a la utilització d'aquests elements. De la mateixa manera, està prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades d'identificació dels drets de FINDTHATLEAD, així com els dispositius de protecció tècnica o qualsevol mecanisme d'informació del lloc web.

3. Protecció de dades personals

FINDTHATLEAD com a responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari us informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la recent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPD-GDD) relativa a la protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

FINDTHATLEAD en aplicació dels articles 37 i següents del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) disposa d'un Delegat de Protecció de Dades designat oficialment davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) i els seus dades de contacte es detallen a continuació:

 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España
 • Email:dpo@findthatlead.com

Els camps de qualsevol dels formularis de Contacte/Registre o similars presents o futurs i marcats (*) / obligatoris són estrictament necessaris per accedir a les funcionalitats de la Plataforma, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. El no compliment o el compliment parcial de les dades personals sol·licitades en els camps obligatoris podria suposar que FINDTHATLEAD no pogués activar el seu compte d'usuari o atendre la seva sol·licitud d'informació. Les dades obtingudes esmentades seran incorporades, segons la seva finalitat, al Registre d'Activitats de Tractament Intern (Article 30 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016). El Registre d'Activitats de Tractament està disponible per a l'Autoritat de Control.

4. Diversos

A.- FINDTHATLEAD utilitza cookies per optimitzar la seva visita. Si continua navegant en aquest lloc web, considerem que accepta el seu ús segons el que s'indica a l'avís disponible al web. Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador envia al seu, però no ens proporcionen informació sobre el seu nom ni sobre qualsevol dada de caràcter personal. Quan l'usuari està navegant per les pàgines web de FINDTHATLEAD, el servidor on està allotjat reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, la data i hora en què comença i finalitza la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. No obstant això, pot consultar la política de cookies al web per obtenir més informació sobre les cookies i el seu ús a través de l'enllaç a Informació sobre Cookies. No obstant això, l'usuari pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

B.- FINDTHATLEAD pot modificar la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense previ avís.

C.- FINDTHATLEAD es compromet a no fer publicitat enganyosa. Per tant, els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del web, com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, no es consideraran com a publicitat enganyosa. FINDTHATLEAD es compromet a corregir aquests errors tan aviat com en tingui coneixement.

D.- FINDTHATLEAD es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. A aquests efectes, no es considerarà com a comunicació comercial tota la informació enviada als clients de FINDTHATLEAD, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el client i FINDTHATLEAD, així com el desenvolupament de tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client ha contractat amb l'empresa.

E.- FINDTHATLEAD no és responsable del compliment de qualsevol norma aplicable que l'usuari pugui incomplir en accedir a aquest lloc web i/o en utilitzar les informacions contingudes en aquest.

F.- FINDTHATLEAD no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, que derivin de l'ús de la informació dels materials continguts en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que, a través del lloc web, permeten a l'usuari accedir a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de FINDTHATLEAD; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualsevols efectes que puguin derivar-se d'aquesta informació.

G.- FINDTHATLEAD no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en aquest lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i legalitat del contingut dels enllaços als webs als quals es pugui accedir des d'aquest lloc web.

H.- En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que faci dels serveis continguts en aquest lloc web.

I.- L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web de FINDTHATLEAD conforme a allò establert en aquest Avís Legal i/o les condicions particulars de cada servei i altres avisos, instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

J.- RESPONSABILITAT, ACCÉS I ESTADA AL WEB Els Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació del Web, mentre naveguen en la mateixa, així com després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència d’això, els Usuaris són els únics responsables davant FINDTHATLEAD de:

 • Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització amb fins o efectes il·lícits o contraris al present Avís Legal, de qualsevol contingut del Web elaborat o no per FINDTHATLEAD publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
 • Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Lloc Web o els seus serveis o impedir el gaudi normal d’altres Usuaris.

FINDTHATLEAD es reserva el dret d’actualitzar els continguts del web quan ho consideri convenient, així com d’eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al Lloc Web a Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present Avís Legal.

FINDTHATLEAD informa que no garanteix:

 • Que l’accés al Lloc web i/o als Webs d’enllaç sigui interromput o contingui error.
 • Que el contingut al qual els Usuaris accedeixin a través del Lloc Web no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causin un altre tipus de dany.
 • L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquest Web o Webs d’enllaç que els Usuaris puguin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquest Lloc Web ha de ser considerada pels Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual FINDTHATLEAD NO GARANTEIX L’EXACTITUD DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUEST WEB I, PER CONSEQÜENT, NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT SOBRE ELS POSSIBLES PERJUDICIS O INCOMODITATS PER ALS USUARIS QUE POGUESSIN DERIVAR-SE D’ALGUNA INEXACTITUD PRESENT AL LLOC WEB.

FINDTHATLEAD no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 • Dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o localització dels continguts i/o accés al Lloc Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament dels elements tècnics que el Web o un programa faciliti a l’Usuari.
 • Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos al Lloc Web, siguin autoritzats o no.
 • Dels actes o omissions de tercers, independentment que aquests tercers puguin estar units/relacionats amb FINDTHATLEAD mitjançant contracte de col·laboració o patrocini.
 • De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels menors a càrrec seu.
 • De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals, xarxes socials titularitat de FINDTHATLEAD, i altres que s’organitzin a través de, o entorn al Web i/o Webs d’enllaç, ni respondrà per tant dels eventuals danys i perjudicis que pateixin els Usuaris particulars i/o col·lectius com a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

FINDTHATLEAD no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors en l’accés al Lloc Web per part de l’Usuari a l’hora de introduir les seves dades en el formulari de contacte, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la informació sol·licitada o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa d’internet, causes fortuïtes o de força major i a qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de FINDTHATLEAD.
 • Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del Lloc Web estiguin operatius.
 • Dels errors o danys produïts al Lloc Web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’Usuari.
 • De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari per a l’enviament de possible informació sol·licitada a FINDTHATLEAD.
 • En tot cas, FINDTHATLEAD es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’Usuari per arribar a una solució ràpida de la incidència.

Aquest Lloc Web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. FINDTHATLEAD vetllarà per a que els USUARIS accedeixin al portal tots els dies i hores de l’any.

VIRUS I ATACS INFORMÀTICS

Heu de fer un bon ús d'aquest lloc web, per tant no podeu introduir intencionadament virus, cavalls de Troia, bombes lògiques o cap altre programa o material perjudicial o danyós. No podeu intentar accedir a aquest lloc web o al servidor en què està allotjat sense autorització. Us comprometeu a no atacar aquest lloc web per cap mitjà.

El incompliment d'aquesta secció pot comportar infraccions com especificat en la normativa aplicable. FINDTHATLEAD informarà les autoritats pertinents en cas de qualsevol atac per descobrir la identitat de l'atacant. En cas de no compliment d'aquesta clàusula, ja no esteu autoritzat a utilitzar aquest lloc web. No serem responsables de cap dany resultant d'un ciberatac, virus o denegació de servei que pugui afectar el vostre ordinador, incloent, entre altres, accions de phishing que FINDTHATLEAD i altres entitats públiques i empreses conegudes a nivell nacional puguin patir.

K.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ: L'accés, ús i, si escau, contractació a través d'aquest lloc web estan regits per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol disputa que pugui sorgir sobre la seva validesa, execució, compliment o resolució (total o parcial), seran sotmesos a la competència dels Jutjats de Barcelona. Aquest contracte constitueix l'expressió completa i íntegra del acord entre FINDTHATLEAD i l'usuari. L'ús del Portal atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Si teniu qualsevol dubte, comentari o suggeriment sobre els nostres serveis, la nostra Plataforma, les seves funcionalitats, els formularis de contacte/registre, sobre la nostra empresa o sobre l'ús del nostre lloc web, si us plau adreceu-vos per escrit a:

 • Adreça: Calle Padre Luque, número 1, 1º Iz. - 04001 - Almeria – España
 • Correu electrònic:dpo@findthatlead.com

Avís Legal actualitzat i revisat a 15 de maig de 2024.

Amplifica el teu abast i augmenta les teves vendes amb FindThatLead

T'ajudem a arribar més ràpid als teus clients potencials, tancar més vendes i avançar-te a la teva competència

No es requereix targeta de crèdit

|

basat en 1.376 ressenyes

|

Compliant amb el GDPR